İş Etiği

Etik, yapılacak doğru ile
yapmaya hakkın olan
arasındaki farkı bilmektir.

GİZLİLİKYaka Tekstil personelleri olarak, şirketimize ait paylaşılması durumunda olumsuz sonuçlar ortaya çıkacak olan ticari sır, mali bilgiler, personele ait özlük bilgileri gibi gizli bilgiler hususlarının dikkat ve özen göstererek korunmasını sağlarız.

ÇIKAR ÇATIŞMASIÇıkar çatışmalarından uzak durmayı amaç ediniriz. Yaka Tekstil personelleri olarak şirket kaynaklarının, adının ve gücünün kişisel menfaatler için kullanılmaması tüm çalışanlarımızın en önemli sorumluluğu arasında yer alır.

PERSONELİN SORUMLULUKLARIÇalışanlarımız iş etiği ve diğer hususlarda şirket tarafından ilan edilmiş politika ve prosedürlere riayet eder, kendisi ve başkalarıyla ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticilerine ve insan kaynaklarına danışırlar.

DÜRÜSTLÜKİş akışımızın tüm süreçlerinde şeffaflık en temel ilkemizdir. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlüğü temel ilke ediniriz.