back

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ

26.04.2022

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ

Sanayi devrimi ile birlikte ön plana çıkan teknolojik büyüme ekolojik yaşam açısından olumsuz etkileri de beraberinde getirmiş, hızla tüketim kültürü artmış kaynak kullanımı en üst düzeylere çıkmıştır. Tekstil sektörü de hızla tüketimin arttığı kaynak kullanımının en üst seviyelerde yer aldığı sektörler arasında yer aldığından, çevresel sosyal ve ekonomik anlamda ‘’Sürdürülebilirlik’’kavramı önemini bir kez daha ortaya koymuştur (CAN & AYVAZ, 2017).
İnsan ve doğa ilişkisinin arka planında yer alan sürdürülebilir moda kavramı, önemli enerji su ve diğer kaynakların kullanımıyla birlikte daha da önem kazanmıştır. Boyahanelerde çıktı olarak arıtılması gereken su miktarının önemli seviyelere ulaşması ve yer altı su kaynaklarındaki görünür düzeydeki azalış da çevre kirliliğinin %10’undan sorumlu tutulan moda endüstrisi için  ekoloji ve sürdürülebilir moda kavramlarının ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır (KOSİFOĞLU, 2022).
Bunun sonucu olarak yavaş moda, yeşil moda ve eko moda organik tekstiller gibi kavramlar literatürde yerini almıştır. (CAN & AYVAZ, 2017)
Kullanım dışı kalan giyisilerin tekrar kullanıma alınması yada geri kazanım yollarıyla kullanılabilir liflere dönüştürülmesine olan duyarlılık her geçen gün daha da artmaktadır. (KOSİFOĞLU, 2022)
Bu doğrultuda Tekstil endüstrisinde yapılacak yeni iyileştirme ve verimlilik çalışmaları her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.
Tekstil endüstrisindeki sürdürülebilirlik kavramı için; markalar, üreticiler, STK’lar Üniversiteler gibi kurumların yapmış olduğu panel sempozyum kongre gibi çalışmalarla da halkın bu konudaki bilinç düzeyinin artmasını sağlamıştır.
Günümüzde sosyal medya platformları aracılığıyla da sürüdürülebilirlik üzerine paylaşımlar yapılmakta olup bu konudaki bilinç her geçen gün artmaktadır.

Kaynakça
CAN , Ö., & AYVAZ, K. (2017). Tekstil ve Modada Sürdürülebilirlik. Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 110-119.

KOSİFOĞLU, E. (2022). Çevre Hareketleri Kapsamında Ekolojik Moda Pratiklerinin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 15-33.